ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Bước vào kỷ nguyên số, hãy nghĩ tới việc tiếp cận khách hàng trên nền tảng social. Một chiến lược phù hợp và độc đáo sẽ tạo nên xu hướng, ý tưởng của bạn sẽ được chúng tôi hiện thực hóa một cách đầy sáng tạo. Giúp bạn thu hút khách hàng mục tiêu của bạn một cách dễ dàng hơn.

Giữ nguyên “cá tính” và tạo được “điểm sáng” cho thương hiệu của bạn bằng việc sáng tạo nội dung dành cho các chiến lược Marketing dựa trên nền tảng Internet. Chúng tôi sẽ đưa nội dung bạn muốn truyền tải, tiếp cận khách hàng với đa dạng các hình thức: gif, video, canvas, ảnh,…

SÁNG TẠO NỘI DUNG
SÁNG TẠO NỘI DUNG

Giữ nguyên “cá tính” và tạo được “điểm sáng” cho thương hiệu của bạn bằng việc sáng tạo nội dung dành cho các chiến lược Marketing dựa trên nền tảng Internet. Chúng tôi sẽ đưa nội dung bạn muốn truyền tải, tiếp cận khách hàng với đa dạng các hình thức: gif, video, canvas, ảnh,…

TỐI ƯU QUẢNG CÁO

Để quảng cáo được phân phối hiệu quả tới khách hàng mục tiêu. Chúng tôi sẽ tối ưu nội dung, hình ảnh, chi phí quảng cáo, tỷ lệ lượt tiếp cận, vị trí đặt quảng cáo,…với đa dạng lĩnh vực trên các nền tảng social.

GÓI NGẮN HẠN
(Theo Chiến Dịch)
 • Định hướng và lên kế hoạch thực hiện chiến lược Marketing truyền thông phù hợp
 • Định hướng chiến lược nội dung
 • Social Media Marketing (xây dựng nội dung chiến lược, chuẩn hóa nội dung, xuất bản và phân phối nội dung, đo lường và tối ưu hiệu quả)
 • Booking quảng cáo và PR Online
 • Livestream
GÓI DÀI HẠN
(Trên 3 tháng)
 • Bao gồm gói campaign
 • Strategy Planning (định hướng và lên kế hoạch thực hiện chiến lược Marketing dài hạn)
 • Giải pháp 360 độ, từ phát triển chiến lược, sản xuất nội dung, tối ưu quảng cáo
 • Lên kế hoạch tổng thể cho kênh social (PR, Fanpage Facebook, website,…)
 • Design & Content (lên định hướng thiết kế phù hợp, sản xuất nội dung đa dạng cho từng kênh và phù hợp với campaign dài hạn)
 • Social Media (lên plan định hướng nội dung phù hợp và chăm sóc Fanpage Facebook, Website)